Hjälp till Quinnipiac universitet

Vasco Translators till studenterna vid Quinnipiac universitet

Vi inledde ett samarbete med Quinnipiac universitet (Hamden, USA) efter att de hade lanserat ett projekt för studentrådgivning. Projektet syftade till att underlätta kommunikationen mellan internationella studenter och akademiska organisationer.

Eftersom initiativet har stora likheter med vårt uppdrag beslutade vi att hjälpa till genom att skicka ett antal Vasco Translator M3.

Problem för internationella studenter

Utländska studenter ställs inför många problem när de studerar i USA. De kan behöva lära sig ett nytt språk, vänja sig vid en ny kultur och skaffa vänner i en miljö som är olik deras egen. Allt detta samtidigt som de måste klara av sina studier.

Quinnipiac universitet är väl medvetna om detta och har därför beslutat att göra en extra insats för att underlätta kommunikationen med utländska studenter och deras familjer.

På vilket sätt har Vasco Translator hjälpt?

Både akademiker och studenter använde röstöversättning för att kommunicera med varandra. Dessutom använde studenterna bildöversättningen för att bättre förstå sin omgivning och läsa studiematerialet under lektionerna.

Detta visade sig särskilt användbart för studenter med andra skriftsystem, t.ex. arabiska.

Samarbetet

Vasco Translators har hjälpt 2 skolor: en i Hamden och en i New Heaven. Samarbetet pågick under 3 terminer, från Q3 2021 till senvåren 2022. Feedbacken från både studenter och lärare har varit mycket positiv.

"En del studenter påpekade också att även om det fanns andra översättningsappar var de inte särskilt pigga på att använda sina privata mobiler och låta enheten gå från person till person (vilket ibland var nödvändigt). Vissa användare märkte också att apparaten inte bara är en utmärkt översättare utan också kan underlätta stort när man lär sig främmande språk”, tillade professor Gedeon Werner från Qunnipiac universitet.

Medan lärarna framhöll fördelarna med våra enheter när de talade med föräldrarna, lovordade studenterna Vasco Translator för användarvänligheten.

Vad händer härnäst?

Vi hoppas kunna delta i kommande projekt vid Quinnipiac universitet. Deras arbete med att underlätta kommunikationen för internationella studenter är helt i linje med vårt uppdrag.

Genom att överbrygga språkbarriärerna mellan elever och lärare gör vi utbildningen enklare för båda parter.