PMM Vasco räddningsteam

Hur PMM Vasco räddningsteam uppstod

I mars 2022 gick Vasco och polska läkarmissionen samman för att lansera PMM Vasco räddningsteam. Det huvudsakliga syftet är att inom 24-48 timmar vara på plats vid naturkatastrofer och humanitära krislägen.

Projektet har förverkligats genom att vi, Vasco, har gått samman med polska läkarmissionen. Denna är välkänd för sin 23 år långa erfarenhet av att bidra med medicinsk hjälp till behövande runt om i världen. De har vissa likheter med oss på Vasco, eftersom vårt uppdrag är att underlätta för människor att kommunicera och överbrygga språkbarriärer.

Vår VD Maciej Góralski är dessutom utbildad ambulanssjukvårdare med yrkeserfarenhet inom området. Han vill gärna fortsätta bidra med hjälp till människor i behov av medicinsk vård, så Vasco påbörjade ett samarbete med polska läkarmissionen.

Våra mål

Så här beskriver Maciej teamets tillkomst och mål:

Vasco stöder ett team som är under utveckling när det gäller organisation och planering av räddningsinsatser, samt lagring och inköp av utrustning/läkemedel. Vi främjar även teamets insatser lokalt och globalt, bland annat genom planering och insamlingar. Sist men inte minst kommer vi finansiera utbildningen av teamet - både inom ramen för professionell utveckling och när det gäller principerna för uppdragssäkerhet, biologiska hot och terroristhot, samt utvalda delar av akut-, tropik- och resesjukvård.

Vad är PMM Vasco räddningsteam?

Vi utgör PMM Vasco räddningsteam, med huvudsaklig uppgift är att hjälpa offer vid naturkatastrofer och humanitära krissituationer där lokala myndigheter inte kan agera i tid.

Gruppen består av professionellt utbildade personer med tillgång till egen logistik och utrustning. Sjukvårdspersonalen genomgår utbildningar, både inom medicinska och icke-medicinska områden, för att vidareutveckla sina färdigheter och sin kompetens.

Teamet håller därtill på att certifieras av Världshälsoorganisationen.

Hur jobbar teamet?

Målet är att tillsammans med polska läkarmissionen ha ett öppet sinne och ständigt hitta nya sätt att hjälpa människor. Det är just av denna anledning som PMM Vasco räddningsteam har bildats, eftersom vi vill vidareutveckla vårt uppdrag.

Teamets utbildning bekostas av oss, Vasco, eftersom vi vill försäkra oss om att medlemmarna har den kompetens som krävs för att klara de dagliga utmaningar som sjukvårdsuppdragen innebär. Dessutom kommer den polska läkarmissionen att dela med sig av sin långa erfarenhet till teamet så att alla som deltar blir väl förberedda för uppdragen.

Förutom ovannämnda mål har teamet inflytande på världen omkring oss. De delar med sig av sina erfarenheter till de lokala sjukvårdsmyndigheterna i Ukraina, Jordanien och Irak.

Vårt mål är att bilda ett team av positiva, drivna och utåtriktade människor som vill hjälpa andra. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan ge snabb hjälp där myndigheterna inte kan agera.