Villkor och Regler

Webbutiken https://vasco-translator.se/, härefter butik, ägs av Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. beläget i Krakow, Polen, al. 29 Listopada 20, med organisationsnummer KRS 0000421705, REGON: 122581850, momsnummer: PL6772369151, telefonnummer +48 12 3451999, e-post kundtjanst@vasco-electronics.se.

Begrepp som används i dessa villkor definieras enligt följande:

 • KUND – en fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet som inte är en juridisk person, vars särskilda bestämmelser ger laglig förmåga, och som köper produkter och lägger beställningar i butiken.
 • KONSUMENT - en fysisk person som inte agerar i samband med sin verksamhet, företag eller yrke.
 • FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - dessa försäljningsvillkor för leverans av elektroniska tjänster, som en del av webbutiken vasco-translator.se verksamhet.
 • Webbutik - webbplats som är säljaren, tillgänglig på: vasco-translator.se, där en kund kan lägga sin beställning.
 • Produkter - produkter som erbjuds i butiken.
 • Påfyllning - en digital produkt som innebär ett SIM-korts top-up.
 • Försäljningskontrakt - ett kontrakt som förpliktar säljaren att överföra ägande av beställda produkter till kunden och leverera dem till kunden, och som kunden måste betala i butiken. Försäljningsavtalet ingås av Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. och kunden genom webbutiken.
 • Beställning - kundens avsiktsförklaring, uttryckt direkt mot slutet av försäljningsavtalet, som särskilt specificerar produkttyp, antal och pris.
 1. FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
  1. Allmänna villkor
   1. Försäljningen i butiken sker i enlighet med dessa försäljningsvillkor.
   2. Dessa försäljningsvillkor avser de försäljningsvillkor som definieras i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2000/31/EG från den 8 juni 2000 om vissa juridiska aspekter av informationssamhällets tjänster, särskilt online handel inom EU-länderna, samt i art. 8 i lagen från den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (2002 Lagtidningen, nr 144, post 1204 med ändringar, nedan "lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster").
   3. Kunder som gör beställningar i butiken bör bekanta sig med försäljningsvillkoren. Vid beställning ombeds kunden att acceptera bestämmelser i försäljningsvillkoren genom att kryssa av en kryssruta.
   4. Kunder kan när som helst komma åt dessa bestämmelser via länken på webbutikens webbplats: https://vasco-translator.se/villkor-och-regler, ladda ner och skriva dem ut.
   5. Information om de produkter som erbjuds i webbutiken, särskilt beskrivningar, tekniska och funktionella parametrar samt priser, är av informativ karaktär och inbjuder att ingå ett försäljningsavtal, utan att de betraktas som ett bindande erbjudande.
  2. Regler för användning av webbutiken och procedur för att ingå ett försäljningsavtal
   1. Beställningar för produkter som erbjuds på butikens webbplats kan placeras i webbutiken, via telefon eller e-post.
   2. Beställningar som placeras i webbutiken https://vasco-translator.se/ och via e-post kan göras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Telefonordrar kan göras under öppettiderna enligt uppgifterna i fliken "Kontakt".
   3. För att ingå ett försäljningsavtal via webbutiken, gå till https://vasco-translator.se/, välj produkten, lägg till den i kundvagnen och fortsätt enligt instruktionerna på skärmen och informationen på webbsidan.
   4. Innan man slutför en beställning - tills man klickat på "Beställ (betalningsplikt)" - kan man göra ändringar i sin personliga information och de produkter som köps. Följ meddelandena som dyker upp på skärmen och den information som finns tillgänglig på webbplatsen.
   5. Efter att kunden har uppgett alla nödvändiga upplysningar, en beställningssammanfattning visas på skärmen, med information om:
    1. produkten/produkterna som beställs,
    2. enhetspris och totalpris på produkter eller tjänster, samt eventuella leverans- eller andra tilläggskostnader,
    3. den valda betalningsmetoden,
    4. det valda leveranssättet.
   6. Genom att göra en beställning samtycker kunden till att ingå ett försäljningsavtal med Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., under de här försäljningsvillkoren.
   7. Avtalet betraktas som ingått när kunden har klickat på «Beställ (betalningsplikt)».
   8. Efter att kunden har gjort en beställning, bekräftas den med ett e-postmeddelande «Orderbekräftelse», som innehåller all viktig information om beställningen.
   9. Försäljningsavtalet ingås på svenska och överensstämmer med försäljningsvillkoren.
   10. Det är oacceptabelt för en kund att placera olagligt innehåll som en del av webbutikens tjänster.
   11. Kunden är skyldig att använda butikens webbplats i enlighet med lagen, dvs. genom att respektera både personliga rättigheter, upphovsrätt och immateriella rättigheter av webbutiken och tredje parter.
   12. Kunden är skyldig att hålla sig till förbudet mot missbruk av elektroniska kommunikationsmedel och inte leverera innehåll på, eller till, webbutikens IKT-system av följande slag:
    1. medel som kan orsaka störningar i arbetet eller överbelastning av butikens IT-system, eller andra enheter som är direkt eller indirekt inblandade i tillhandahållandet av elektroniska tjänster,
    2. medel som kränker tredje parters rättigheter eller butikens legitima intressen, bryter mot allmänt accepterade sociala normer eller anständighet,
    3. medel som strider mot allmän lagstiftning.
   13. Kunden har inte rätt att dra sig ur försäljningsavtalet när det gäller tjänster vars tillhandahållandet har inletts (inklusive mjukvara och digitalt innehåll) i en situation där tjänsterna har utförts i sin helhet med konsumentens samtycke före återkallningen. Om tillhandahållandet av tjänster, med konsumentens samtycke, inletts före utgången av den period som konsumenten har rätt att dra sig ur kontraktet, kommer konsumenten, när han utövar rätten att dra sig ur kontraktet, att debiteras rimliga kostnader som säljaren har ådragit sig för de tjänster som tillhandahålls under perioden fram till att kontraktet har återkallats.
  3. Betalning och leverans
   1. Alla priser i onlinebutiken anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Priset för varje produkt är bindande vid beställning. Leveranskostnader ingår, eller visas separat vid andra leveransmetoder än UPS Standard. Det totala beloppet visas innan kunden bekräftar beställningen.
   2. Leveranskostnaderna anges innan kunden bekräftar sin beställning.
   3. Produkter levereras med PostNord-, GLS- eller UPS-budtjänst. Leverans till Sverige och andra EU-länder tar oftast 2-7 arbetsdagar, väldigt sällan kan det dock ta längre än det.
   4. Leveranspriserr:
    1. POSTNORD Skicka hem - 0 SEK,
    2. POSTNORD Hämta hos ombud - 0 SEK,
    3. GLS Skicka hem - 0 SEK,
    4. UPS Express (förskottsbetalning) - 499 SEK.
   5. I webbutiken kan man välja mellan följande betalningsmetoder:
    1. förskottsbetalning - med betalnings- eller kreditkort (stöds av Six Payment Services),
    2. kontant vid leverans (tillgängligt endast om paketets värde inte överstiger 3000 kr),
    3. banköverföring,
    4. PayPal,
    5. Klarna.
   6. Varje beställning skickas med en faktura som innehåller belopp och översikt över beställda produkter. Fakturan fungerar som kvitto/köpbevis.
   7. Ingående av avtalet bekräftas av butiken omedelbart på ett hållbart medium (e-post), senast vid leveranstidpunkten.
  4. Ytterligare kostnader
   1. En uppskjuten faktura medför en kostnad på 60 SEK.
   2. En faktura som skickas fysiskt till en annan adress än beställningens leveransadress kommer att medföra en kostnad på 90 SEK.
   3. Varje betalningspåminnelse som skickas fysiskt till köparen kommer att medföra en kostnad på 90 SEK.
  5. Information om behandling av personuppgifter

   Vasco Electronics gör allt möjligt för att skydda kundernas personliga uppgifter. Läs vår sekretesspolicy för information om behandling av personuppgifter och riktlinjer för cookies.

  6. Returer och återkallelse av kontrakt
   1. Kunden har rätt att dra sig tillbaka från försäljningsavtalet inom 14 dagar efter att leveransen har mottagits, utan att behöva ange orsaken till kontraktåterkallelsen.
   2. Tidsfristen för att säga upp försäljningsavtalet löper ut efter 14 dagar efter att kunden, eller en annan person som utsetts av kunden, har mottagit leveransen.
   3. Återkallelse måste ske i form av ett entydigt skriftligt uttalande som skickas via e-post, vanlig post eller per telefon. En detaljerad procedur för att säga upp försäljningsavtalet, inklusive ett exempel på ett returformulär, hittas under "Retur".
   4. Produkter ska skickas tillbaka inom 14 dagar efter att försäljningsavtalet sagts upp. Om man inte följer proceduren beskriven under "Retur", kan returförsändelsen skickas till följande adress: Solna Business Park / Regus, Vasco Electronics, Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna. OBS! Säljaren kan endast acceptera de paket som lämnas i receptionen på Solna Business Park. Paket som lämnas på diverse kurir- och logistikföretags utlämningsställen kommer inte att hämtas upp. Information om returfrakt kan skickas till: kundtjanst@vasco-electronics.se.
   5. Omedelbart efter att säljaren har fått en entydig deklaration om uppsägning av försäljningsavtalet kommer säljaren att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att vi har fått informationen.
   6. Kunden står för försändelsekostnader om paketet skickas till Solna Business Park / Regus, Vasco Electronics, Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna.
   7. Om kunden har valt en annan leveransmetod än den billigaste leveransmetoden som erbjuds av butiken, är butiken inte skyldig att återbetala de ytterligare kostnaderna.
   8. Bestämmelserna i punkterna 7.1-7.7 ska inte tillämpas på leveransen av digitala produkter om konsumenten samtycker till leveransen av det digitala innehållet innan tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut.
  7. Klagomål
   1. Webbutiken har åtagit sig att leverera felfria produkter.
   2. Som säljare är butiken ansvarig gentemot kunden som är konsument för eventuella produktdefekter och brister, under den period som anges i villkoren för konsumentförsäljning.
   3. Klagomål på grund av intrång i konsumenternas rättigheter som garanteras enligt lagen eller i enlighet med dessa försäljningsvillkor meddelas till kundtjanst@vasco-electronics.se, per telefon +46 10 7502349, eller med vanlig post till: Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice, Polen.
   4. Webbutiken tar en ställning till klagomålet omedelbart, senast 14 kalenderdagar från klagomålet. Om webbutiken inte tar ställning till klagomålet inom den ovannämnda tidsfristen, innebär det att klagomålet anses vara motiverat.
   5. För att förbättra klagomålsprocessen bör innehållet av paketet kontrolleras i närvaro av en kurir. I händelse av skador på paketet, eller om innehållet avviker från beställningen, ska man meddela kuriren och fylla i ett skadeprotokoll. Ett undertecknat protokoll förenklar överklagandeprocessen.
   6. Klagomålet bör innehålla:
    1. information och detaljer om klagomålets ämne, särskilt felets typ och datum;
    2. begäran om att produkten ska följa försäljningsavtalet, begäran om att få ett reducerat pris eller önskan om att återkalla försäljningsavtalet;
    3. kontaktinformation för den person som skickar in klagomålet - detta underlättar och påskyndar klagomålsprocessen. Ovanstående krav betraktas som en rekommendation och har ingen inverkan på klagomålets effektivitet, om det lämnas in utan den rekommenderade beskrivningen.
   7. Direkt efter att säljaren har mottagit klagomålet kommer kunden att få ett e-postmeddelande som bekräftar att det har mottagits.
   8. Alla produkter som erbjuds i webbutiken täcks av 24-månadersgaranti. Garantins innehåll och villkor finns tillgängliga -> HÄR.
   9. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, underhåll som strider mot bruksanvisningen, eller slitage.
   10. Garantin täcker inte heller skador orsakade av spillt vatten, krossning eller krullning.
   11. Produkter som skickas för klagomål, men som inte hämtas av kunden inom 1 år, kasseras.
   12. Läs mer om klagomålshanteringen under "Retur".
  8. Information om webbaserad klagomålsportal

   ODR är en interaktiv webbplats som är en enkel åtkomstpunkt för konsumenter och företagare som vill lösa tvister utanför domstolen (ODR - Online Dispute Resolution). Via portalen kan du lämna in ett klagomål om varor eller tjänster som köpts online, både inhemskt och utomlands. Detta görs genom att fylla i ett elektroniskt formulär och hitta rätt enhet för att hantera tvisten. Alla institutioner som listas på portalen har verifierats för att säkerställa att de följer de relevanta förordningarna och registrerar dem hos de nationella myndigheterna (i Sverige är det till exempel Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden).
   Plattformen hittas på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Den första kontaktpunkten är säljarens e-postadress: kundtjanst@vasco-electronics.se.

  9. Tekniska krav
   1. Vasco Electronics säljer sina produkter via en organiserad webbutik, tillgänglig genom Internet.
   2. För att kunna använda webbutiken, bör kunden säkerställa åtkomst till en dator eller annan apparat med en fungerande Internetåtkomst.
   3. Säljaren gör allt för att Internetanvändare ska kunna besöka butiken med hjälp av alla populära webbläsare, operativsystem, enhetstyper och internetuppkoppling. De minimala tekniska kraven för användning av webbutiken är en webbläsare, åtminstone Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 eller senare, med aktiverat Javascript, och som accepterar cookies, samt en internetanslutning med en genomströmning på minst 256.
   4. Vi påpekar att användningen av elektroniska tjänster kan innebära risken att användarens IT-system infekteras med oönskad programvara (virus).
   5. För att upprätthålla de grundläggande säkerhetsreglerna för användning av webbutiken rekommenderas att kundens enhet är utrustad med:
    1. ett antivirussystem med den senaste versionen av virusdefinitioner och uppdateringar. Antivirusprogrammet bör vara uppdaterat,
    2. en effektiv brandvägg (firewall),
    3. alla tillgängliga säkerhetssystem och webbläsaruppdateringar, särskilt de som gäller användarsäkerheten,
    4. en aktiverad funktion för att acceptera cookies och Javascript i sin webbläsare,
    5. en programvara som möjliggör att öppna PDF-filer.
   6. Förutom risken i samband med virus, är hackerattacker också en av de möjliga farorna. Webbutiken uppger att den använder säkerhetsåtgärder som syftar till att förhindra, eller avsevärt hindra hackning i systemet.
   7. Butiken frånsäger sig ansvaret för tekniska problem relaterade till en eller flera defekta funktioner på kundens elektroniska utrustning, samt för bristen på parametrar som gör det möjligt för kunden att ta emot data.
  10. Slutliga bestämmelser
   1. Eventuella tvister som kan uppstå mellan Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. och kunden som är konsument, ska föras vid domstolarna i enlighet med den praxis som inte strider mot konsumenternas kollektiva intressen.
   2. Eventuella tvister som kan uppstå mellan Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. och kunden som inte är konsument, är föremål för domstolen som har behörighet över huvudkontoret för Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
   3. I de fall som inte regleras av dessa försäljningsvillkor gäller bestämmelserna i lagen om leverans av elektroniska tjänster och andra bestämmelser i polsk lag. Denna bestämmelse påverkar inte konsumenternas rättigheter i andra EU-länder i den utsträckning som gällande lag i deras hemland ger dem fler rättigheter än de som följs av dessa förordningar.
  11. Amendments to the Terms of Service
   1. Alla ändringar i försäljningsvillkoren måste först meddelas genom att publicera en lista med samtliga på webbplatsen https://vasco-translator.se/. Informationen måste finnas tillgänglig på webbplatsen under minst följande 14 kalenderdagar, och kunder med ett användarkonto kommer också att få ett e-postmeddelande om planerade ändringar. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress som angetts i registreringsformuläret.
   2. Planerade ändringar av försäljningsvillkoren måste meddelas minst 14 kalenderdagar innan den uppdaterade versionen träder i kraft. Om en kund med ett användarkonto inte godkänner den nya versionen, behöver hen skicka ett skriftligt meddelande till Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice, Polen, eller maila till kundtjanst@vasco-electronics.se inom 14 dagar efter att ha erhållit upplysning om ändringar.