Vår sociala inverkan

PMM Vasco Emergency Team

Snabb insatsstyrka som bistår med hjälp inom 24 till 48 timmar efter en katastrof eller kris

I mars 2022 gick Vasco och den polska läkarmissionen samman för att kunna bistå med omedelbar hjälp efter naturkatastrofer och humanitära kriser runt om i världen.

  • Teamet utgörs av utbildad sjukvårdspersonal
  • Teamets arbete omfattas av Världshälsoorganisationens direktiv
  • Teamet hjälpte krigsflyktingar från Ukraina och förbereder fler uppdrag runt om i världen

Quinnipiac universitet

Samarbete med Quinnipiac universitets utländska studenter genom att låna ut Vasco Translator M3-enheter

Internationella studenter kan ställas inför många problem när de studerar i USA. De kan behöva lära sig ett nytt språk, vänja sig vid en ny kultur och skaffa vänner i en miljö som är annorlunda mot den de är vana vid.

  • Photo Translator har hjälpt studenterna med att förstå utbildningsmaterial under föreläsningar
  • Voice Translator har använts för att kommunicera på ett effektivt sätt med lärarna
  • Både elevernas och lärarnas respons på våra översättare har varit mycket positiv

Hjälp till Ukraina

Fältambulanser, sjukvårdsutrustning och Vasco Translators till Ukraina

Våra elektroniska översättare har skickats kostnadsfritt till ett antal sjukhus och flyktingförläggningar nära den polsk-ukrainska gränsen.

  • 10 USD av varje översättare som köpts har gått till PMM Vascos räddningsteam
  • Vi har lånat ut närmare 500 Vasco Translators till stiftelser, ideella organisationer och skolor för att underlätta kommunikationen med krigsflyktingar från Ukraina
  • PMM Vasco Emergency Team har skickat en fältambulans och sjukvårdsutrustning till sjukhuset i Drohobycz i Ukraina